Odklapljanje razsmernika od napajanja


Strokovno osebje

Pred vsemi deli na razsmerniku je treba razsmernik vedno odklopiti od napetosti v skladu z navodili v tem poglavju. Pri tem vedno upoštevajte navedeni vrstni red.

OPOZORILO

Smrtna nevarnost zaradi električnega urada pri uničenju merilne naprave zaradi prenapetosti

Prenapetost lahko poškoduje merilno napravo in povzroči prisotnost napetosti na ohišju merilne naprave. Dotikanje ohišja merilne naprave, ki je pod napetostjo, lahko privede do smrti ali smrtno nevarnih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

 1. Uporabljajte samo merilne naprave z vhodnim napetostnim razponom za enosmerno napetost do najmanj 1000 V ali večjim.

Postopek:

 1. Izklopite odklopnik AC in ga zaščitite pred ponovnim vklopom.
 2. 3188648716
 3. Močnostno ločitveno stikalo DC razsmernika preklopite v položaj O.
 4. Počakajte, da diode LED prenehajo svetiti.
 5. 3188649100
 6. Na vseh kablih DC s tokovnimi kleščami preverite prostost toka.
 7. NEVARNOST

  Smrtna nevarnost zaradi električnega udara pri dotiku izpostavljenih vodnikov DV ali kontaktov vtičev DC v primeru poškodovanih ali razrahljanih vtičnih povezav DC

  Pri neustrezni sprostitvi in snemanju vtičnih priključkov DC se lahko ti zlomijo ter poškodujejo, se ločijo od kablov DC ali jih ne več mogoče pravilni priključiti. Pri tem se lahko zgodi, da so vodniki DC in vtičnih kontakti DC prosto izpostavljeni. Dotikanje vodnikov DC ali vtičnih kontaktov DC, ki so pod napetostjo, lahko privede do smrti ali hudih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

  1. Pri delu z vtičnimi priključki DC nosite izolirane rokavice in uporabljajte izolirano orodje.
  2. Zagotovite, da so vtični priključki DC v brezhibnem stanju in da ni izpostavljen noben vodnik DC ali vtični kontakt DC.
  3. Previdno sprostite in snemite vtične priključke DC, kot je opisano v nadaljevanju.
  2047722252
 8. Sprostite in snemite vtične priključke DC. Za to v eno od stranskih špranj vstavite ploski izvijač (širine 3,5 mm) ali zavit vzmetni zatič ter naravnost izvlecite vtični priključek DC. Pri tem vtičnih priključkov DC ne dvigujte, ampak orodje samo toliko vstavite v eno od stranskih špranj, da sprostite zapah, in ne vlecite za kabel.
 9. 2371718924
 10. Z ustrezno merilno napravo se prepričajte, da DC-vhodi med pozitivnim in negativnim polom niso pod napetostjo.
 11. Z ustrezno merilno napravo se prepričajte, da DC-vhodi med pozitivnim polom in ozemljitvijo ter negativnim polom in ozemljitvijo niso pod napetostjo.
 12. 2371719308
 13. Odvijte vtič AC in ga izvlecite iz vtičnice za priključitev AC.