Simboli v dokumentu


Simbol

Razlaga

Informacije, ki so pomembne za določeno temo ali cilj, niso pa povezane z varnostjo.

Predpogoj, ki mora biti izpolnjen za določen cilj.

Želeni rezultat

Težava, ki lahko nastopi

Primer

Poglavje, v katerem so opisane dejavnosti, ki jih sme izvajati samo strokovno osebje.