Zahteve za priključitev na izmenični tok


Zahteve glede kabla AC:

 • Vrsta vodnika: bakrena žica

 • Zunanji premer: 8 do 21 mm

 • Prečni prerez vodnika: 1,5 mm² do 6 mm²

 • Dolžina ogoljenega materiala: 12 mm

 • Dolžina neizoliranega dela: 50 mm

 • Kabel mora biti položen v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi o dimenzioniranju napeljav, v katerih najdete zahteve o najmanjših prečnih prerezih vodnikov. Vplivne količine za dimenzioniranje kablov so npr. nazivni izmenični tok, vrsta kabla, vrsta napeljave, kopičenje, temperatura okolice in želene največje izgube v napeljavah (pri izračunu izgub v napeljavah si lahko pomagate s programom polaganja »Sunny Design« različice 2.0 ali novejše, ki ga lahko prenesete s spletnega mesta www.SMA-Solar.com).

Zahteve glede ozemljitvenega kabla:

Uporaba finožičnih vodnikov

Uporabite lahko tog vodnik ali fleksibilni, finožični vodnik.

 1. Če uporabite finožični vodnik, ga morate dvojno stisniti z očesnim kabelskim čevljem. Pri tem se prepričajte, da pri vlečenju ali upogibanju niso vidni neizolirani vodniki. Tako je zagotovljena zadostna vlečna razbremenitev z očesnim kabelskim čevljem.
 • Prečni prerez ozemljitvenega kabla: največ 10 mm²

Razbremenilno ločilno stikalo in zaščita vodnika:

POZOR

Poškodovanje razsmernika pri uporabi talilnih varovalk kot bremenskih stikalnih naprav

Talilne varovalke (npr. varovalke DIAZED ali varovalke NEOZED) niso ločilna stikala.

 1. Talilnih varovalk ne uporabljajte kot bremenskih stikalnih naprav.
 2. Kot bremensko stikalno napravo uporabite razbremenilno ločilno stikalo ali odklopnik (podrobnosti o tem in primere najdete v tehničnih informacijah »Circuit Breaker« na spletnem mestu www.SMA-Solar.com).
 • Pri sistemih z več razsmerniki vsak razsmernik zaščitite z lastnim odklopnikom. Pri tem upoštevajte največjo dovoljeno varovalko Tehnični podatki). Tako zagotovite, da v zadevnem kablu po ločitvi ne ostane napetost.

 • Porabnike, ki so nameščeni med razsmernikom in odklopnikom, zavarujte ločeno.

Nadzorna enota okvarnega toka:

Razsmernik za delovanje ne potrebuje nobenih zunanjih zaščitnih stikal za okvarni tok. Če lokalni predpisi zahtevajo zaščitna stikala za okvarni tok, je treba upoštevati naslednje:

 • Razsmernik je od različice vdelane programske opreme 3.00.05.R združljiv z zaščitnimi stikali za okvarni tok tipa A in B z nazivnim okvarnim tokom 30 mA ali več (za informacije o izbiri zaščitnih stikal za okvarni tok glejte tehnične informacije »Criteria for Selecting a Residual-Current Device« v poglavju www.SMA-Solar.com). Vsak razsmernik v sistemu mora biti na javno električno omrežje priključen prek lastnega zaščitnega stikala za okvarni tok.

 • Pri uporabi zaščitnih stikal za okvarni tok z nazivnim okvarnim tokom 30 mA je treba v razsmerniku nastaviti nazivni okvarni tok Nastavitev nazivnega okvarnega toka za zaščitno stikalo za okvarni tok). Na ta način razsmernik zmanjša uhajave tokove, pogojene z delovanjem, in prepreči nepotrebno sprožitev zaščitnega stikala za okvarni tok.

Prenapetostna kategorija:

Razsmernik lahko uporabljate na omrežjih prenapetostne kategorije III ali manjše po standardu IEC 60664-1. To pomeni, da ga je mogoče trajno priključiti na omrežni priključek stavbe. Pri namestitvah z dolgimi kabelskimi povezavami na prostem so potrebni dodatni ukrepi za zmanjševanje prenapetostne kategorije s IV na III (glejte tehnične informacije »Overvoltage Protection« na spletnem mestu www.SMA-Solar.com).

Nadzor zaščitnega vodnika:

Razsmernik je opremljen z nadzorom zaščitnih vodnikov, ki zaznava, ali je zaščitni vodnik priključen. Če ni, nadzor loči razsmernik od električnega omrežja. Odvisno od mesta namestitve in vrste obrežja je lahko smiselno, da se nadzor zaščitnih vodnikov deaktivira. To je potrebno npr. pri omrežju Delta IT ali drugih oblikah omrežja, če ni na voljo nevtralnega vodnika in želite namestiti razsmernik med 2 fazama. Če imate v zvezi s tem vprašanja, se obrnite na upravitelja vašega omrežja ali SMA Solar Technology AG.

Varnost v skladu z IEC 62109 pri deaktiviranem nadzoru zaščitnih vodnikov

Zaradi zagotavljanja varnosti pri deaktiviranem nadzoru zaščitnih vodnikov v skladu z IEC 62109 mora biti na razsmernik priključena dodatna ozemljitev.

 1. Priključite dodatno ozemljitev s prečnim prerezom najmanj 10 mm² Priključitev dodatne ozemljitve). S tem se prepreči, da bi prišlo do dotikovnega toka v primeru odpovedi zaščitnega vodnika na vtični enoti vtiča AC.

Priključek dodatne ozemljitve

V nekaterih državah je obvezna uporaba dodatnega zaščitnega vodnika. V vsakem primeru upoštevajte lokalno veljavne predpise.

 1. Če je potrebna dodatna ozemljitev, jo priključite na razsmernik, pri čemer mora prečni prerez dodatne ozemljitve znašati najmanj 10 mm² Priključitev dodatne ozemljitve). S tem se prepreči, da bi prišlo do dotikovnega toka v primeru odpovedi zaščitnega vodnika na vtični enoti vtiča AC.