Demontaža vtičnih priključkov za enosmerni tok


Strokovno osebje

Če želite demontirati vtične priključke DC (npr. pri pomanjkljivi dodelavi), postopajte, kot je opisano v nadaljevanju.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara pri dotiku izpostavljenih vodnikov DV ali kontaktov vtičev DC v primeru poškodovanih ali razrahljanih vtičnih povezav DC

Pri neustrezni sprostitvi in snemanju vtičnih priključkov DC se lahko ti zlomijo ter poškodujejo, se ločijo od kablov DC ali jih ne več mogoče pravilni priključiti. Pri tem se lahko zgodi, da so vodniki DC in vtičnih kontakti DC prosto izpostavljeni. Dotikanje vodnikov DC ali vtičnih kontaktov DC, ki so pod napetostjo, lahko privede do smrti ali hudih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

 1. Pri delu z vtičnimi priključki DC nosite izolirane rokavice in uporabljajte izolirano orodje.
 2. Zagotovite, da so vtični priključki DC v brezhibnem stanju in da ni izpostavljen noben vodnik DC ali vtični kontakt DC.
 3. Previdno sprostite in snemite vtične priključke DC, kot je opisano v nadaljevanju.

Postopek:

  4177267596
 1. Sprostite in snemite vtične priključke DC. Za to v eno od stranskih špranj vstavite ploski izvijač (širine 3,5 mm) ali zavit vzmetni zatič ter naravnost izvlecite vtični priključek DC. Pri tem vtičnih priključkov DC ne dvigujte, ampak orodje samo toliko vstavite v eno od stranskih špranj, da sprostite zapah, in ne vlecite za kabel.
 2. 2072486412
 3. Sprostite prekrivno matico vtičnega priključka DC.
 4. 2072486796
 5. Sprostite vtične priključke DC. Za to v stranski zapah vstavite ploski izvijač in ga dvignite (širina izvijača: 3,5 mm).
 6. Vtične priključke DC previdno odklopite.
 7. 2072487180
 8. Odvijte pritiskač. Pri tem v pritiskač zataknite ploski izvijač in ga dvignite (širina izvijača: 3,5 mm).
 9. Snemite kabel.