Struktura začetne strani uporabniškega vmesnika


2885415052

Struktura začetne strani uporabniškega vmesnika (primer)

Položaj

Oznaka

Pomen

A

Meni

Nudi naslednje funkcije:

 • Domov

  Odpre začetno stran uporabniškega vmesnika

 • Trenutne vrednosti

  Trenutne vrednosti razsmernika

 • Parametri naprave

  Tukaj lahko vidite in konfigurirate različne delovne parametre razsmernika odvisno od uporabniške skupine.

 • Dogodki

  Tukaj so prikazani dogodki, ki so se pojavili v izbranem časovnem obdobju. Tipi dogodkov so Informacije, Opozorilo in Napaka. Trenutno obstoječi dogodki tipa Napaka in Opozorilo so prikazani tudi v pogledu Status naprave. Pri tem je vedno prikazan samo dogodek, ki ima višjo prioriteto. Če istočasno obstajata opozorilo in napaka, je prikazana samo napaka.

 • Konfiguracija naprave

  Tukaj lahko izvajate različne nastavitve za usmerjevalnik. Izbira je pri tem odvisna od prijavljene uporabniške skupine in operacijskega sistema naprave, s katero je bil priklican uporabniški vmesnik.

 • Podatki

  Na tej strani najdete vse podatke, ki so shranjeni v notranjem pomnilniku razsmernika ali v zunanjem pomnilniškem mediju.

B

Uporabniške nastavitve

Odvisno od prijavljene uporabniške skupine nudi naslednje funkcije:

 • Zagon čarovnika za namestitev

 • Prijava v SMA Grid Guard

 • Odjava

C

Pomoč

Nudi naslednje funkcije:

 • Prikaz informacij o uporabljenih odprtokodnih licencah

 • Povezava do spletne strani SMA Solar Technology AG

D

Statusna vrstica

Prikazuje naslednje informacije:

 • Serijska številka razsmernika

 • Različica vdelane programske opreme razsmernika

 • IP-naslov razsmernika v lokalnem omrežju in/ali IP-naslov razsmernika pri povezavi WLAN

 • Pri povezavi WLAN: moč signala povezave WLAN

 • Prijavljena uporabniška skupina

 • Datum in čas naprave razsmernika

E

Trenutna moč in trenutna poraba

Časovni potek FV-moči in moč porabe gospodinjstva v izbranem časovnem obdobju. Pri tem je moč porabe prikazana samo, če je v napravi nameščen števec energije.

F

Prikaz statusa

Različna območja prikazujejo informacije o trenutnem statusu FV-naprave.

 • Status naprave

  Prikazuje, ali razsmernik deluje v brezhibnem stanju ali obstaja napaka oz. opozorilo.

 • Trenutna moč

  Prikazuje moč, ki jo trenutno proizvaja razsmernik.

 • Status tehnologije modulov

  Prikazuje, koliko komponent tehnologije modulov je na voljo in kakšno je stanje (na voljo samo, kadar je priključena tehnologija modulov TS4).

 • Izkupiček

  Kaže energetski izkupiček razsmernika.

 • Prejemek iz omrežja

  Prikazuje prejemek energije iz javnega električnega omrežja.

 • Moč na točki priključka na omrežje

  Prikazuje, katera moč se trenutno dovaja ali odvaja na točki priključka na omrežje.