Zagon razsmernika


Strokovno osebje

Predpogoji:

 • Odklopnik AC mora biti pravilno položen in nameščen.

 • Razsmernik mora biti pravilno montiran.

 • Vsi kabli morajo biti pravilno priključeni.

Postopek:

 1. Vklopite odklopnik AC.
 2. 3195129740
 3. Močnostno ločitveno stikalo DC razsmernika preklopite v položaj I.
 4. Vse 3 diode LED zasvetijo. Zažene se začetna faza.
 5. V začetni fazi razsmernika se zažene želena vdelana strojna oprema.
 6. Po pribl. 90 sekundah vse 3 diode LED prenehajo svetiti.
 7. Zelena dioda LED začne utripati in ko je razsmernik povezan prek Speedwire, začne utripati tudi modra dioda LED. Če zelena dioda LED po določenem času še vedno utripa, priključni pogoji za napajanje še niso izpolnjeni. Takoj ko so pogoji za napajanje izpolnjeni, razsmernik prične z napajanjem in odvisno od razpoložljive moči začne zelena dioda LED trajno svetiti ali pa utripa.
 8. Če sveti rdeča dioda LED, je prišlo do napake, ki jo je treba odpraviti Iskanje napak).