Nastavite SMA ShadeFix


Strokovno osebje

Nastavite lahko časovni interval, v katerem naj razsmernik išče optimalno delovno točko. Če funkcije SMA ShadeFix ne želite uporabljati, jo lahko deaktivirate.

Osnovni postopek spreminjanja delovnih parametrov je opisan v drugem poglavju Spreminjanje delovnih parametrov).

Postopek:

  • V skupini parametrov Stran DC > Nastavitve DC > SMA ShadeFix izberite parameter Časovni interval SMA ShadeFix in nastavite želeni časovni interval. Optimalni časovni interval je praviloma 6 minut. Vrednost lahko povečate samo pri zelo počasnem premikanju sence.

    Razsmernik optimizira MPP FV‑naprave v vnaprej določenem časovnem intervalu.

  • Za deaktiviranje funkcije SMA ShadeFix v skupini parametrov Stran DC > Nastavitve DC > SMA ShadeFix nastavite parameter SMA ShadeFix na možnost Izklop.