Preverjanje zemeljskega stika FV-elektrarne


Strokovno osebje

Če sveti rdeča dioda LED in so na uporabniškem vmesniku razsmernika v meniju Dogodki prikazane številke dogodkov 3501, 3601 ali 3701, je možno, da je prišlo do zemeljskega stika. Električna izolacija FV-elektrarne proti zemlji je poškodovana ali prešibka.

NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara v primeru dotikanja delov sistema pod napetostjo pri zemeljskem stiku

Pri zemeljskem stiku so lahko deli sistema pod napetostjo. Dotikanje delov ali kabla, ki so pod napetostjo, lahko privede do smrti ali smrtno nevarnih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

 1. Pred vsemi posegi morate izdelek vedno odklopiti od napetosti in zaščititi pred ponovnim vklopom.
 2. Kable FV-generatorja prijemajte samo za izolacijo.
 3. Ne prijemajte delov podkonstrukcije in ohišja FV-generatorja.
 4. Na razsmernik ne priključite FV-nizov, pri katerih je prišlo do zemeljskega stika.

OPOZORILO

Smrtna nevarnost zaradi električnega urada pri uničenju merilne naprave zaradi prenapetosti

Prenapetost lahko poškoduje merilno napravo in povzroči prisotnost napetosti na ohišju merilne naprave. Dotikanje ohišja merilne naprave, ki je pod napetostjo, lahko privede do smrti ali smrtno nevarnih telesnih poškodb zaradi električnega udara.

 1. Uporabljajte samo merilne naprave z vhodnim napetostnim razponom za enosmerno napetost do najmanj 1000 V ali večjim.

Postopek:

Da bi FV-elektrarno preverili glede zemeljskega stika, opravite naslednje korake v navedenem zaporedju. Natančen potek prikazujejo naslednji razdelki.

 • Preverjanje zemeljskega stika FV-elektrarne z meritvijo napetosti

 • Če preverjanje zemeljskega stika FV-elektrarne z meritvijo napetosti ni bilo uspešno, izvedite preverjanje z meritvijo izolacijskega upora.

Preverjanje z meritvijo napetosti

Preverite zemeljski stik FV-elektrarne po naslednjem postopku.

Postopek:

 1. NEVARNOST

  Smrtno nevarno zaradi visokih napetosti

  1. Ločite razsmernik od napetosti Odklapljanje razsmernika od napajanja).
 2. Izmerite napetosti:
  • Izmerite napetosti med pozitivnim polom in zemeljskim potencialom (PE).

  • Izmerite napetosti med negativnim polom in zemeljskim potencialom (PE).

  • Izmerite napetosti med pozitivnim in negativnim polom.
   Če se hkrati pojavijo naslednji dogodki, potem ima FV-elektrarna zemeljski stik:

   Vse izmerjene napetosti so stabilne.

   Vsote obeh napetosti v primerjavi z zemeljskim potencialom približno ustrezajo napetosti med pozitivnim in negativnim polom.

 3. Če je prisoten zemeljski stik, na podlagi razmerja med obema izmerjenima napetostma ugotovite mesto zemeljskega stika in ga odpravite.
 4. Če ni mogoče izmeriti nedvoumnega zemeljskega stika in je sporočilo še vedno prikazano, izvedite meritev izolacijskega upora.
 5. Nize brez zemeljskega stika znova priključite na razsmernik in znova zaženite razsmernik (glejte navodila za namestitev razsmernika).
 6. Položaj zemeljskega stika

  Zemeljski stik leži v tem primeru med drugim in tretjim FV-modulom.

  5451103500

Preverjanje z meritvijo izolacijskega upora

Če z meritvijo napetosti ni mogoče zanesljivo ugotoviti zemeljskega stika, lahko morda natančnejše rezultate zagotovi meritev izolacijskega upora.

559183116

Shematska predstavitev meritve

Izračun izolacijskega upora

Pričakovani skupni upor FV-elektrarne ali posameznega niza lahko izračunate z naslednjo formulo:

Podatek o natančnem izolacijskem uporu FV-modula lahko dobite pri proizvajalcu modula ali na podatkovnem listu.

Povprečna vrednost upora pri posameznem FV-modulu je pri tankoplastnih modulih pribl. 40 MOhm, pri poli- in monokristalnih modulih pa pribl. 50 MOhm za vsak posamezni FV-modul (za dodatne informacije o izračunu izolacijskega upora glejte tehnične informacije "»Insulation Resistance (Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Plants«" na www.SMA-Solar.com).

Potrebne naprave:

 • ustrezna naprava za varno ločevanje in vezavo na kratko

 • naprava za merjenje izolacijskega upora

Potrebna naprava za varno ločevanje in vezavo na kratko FV-generatorja

Meritev izolacijskega upora je mogoče izvesti samo z ustrezno napravo za varno ločevanje in vezavo na kratko FV-generatorja. Če ustrezna naprava ni na voljo, meritve izolacijskega upora ni dovoljeno izvesti.

Postopek:

 1. Izračunajte pričakovani izolacijski upor na niz.
 2. NEVARNOST

  Smrtno nevarno zaradi visokih napetosti

  1. Ločite razsmernik od napetosti Odklapljanje razsmernika od napajanja).
 3. Namestite napravo za vezavo na kratko.
 4. Priključite napravo za merjenje izolacijskega upora.
 5. Priključite prvi niz.
 6. Nastavite napetost preverjanja. Napetost preverjanja naj bo čim bliže največji sistemski napetosti FV-modula, vendar je ne sme preseči (glejte podatkovni list FV-modula).
 7. Izmerite izolacijski upor.
 8. Odpravite kratek stik.
 9. Na enak način izvedite meritve še na preostalih nizih.
 10. Če izolacijski upor določenega niza zelo odstopa od teoretično izračunane vrednosti, je zemeljski stik prisoten na tem nizu.
 11. FV-nize, pri katerih je prišlo do zemeljskega stika, priključite na razsmernik šele, ko je zemeljski stik odpravljen.
 12. Vse druge nize znova priključite na razsmernik.
 13. Znova zaženite razsmernik.
 14. Če razsmernik nato še vedno prikazuje izolacijsko napako, se obrnite na servis Stik). V določenih okoliščinah FV-moduli v prisotnem številu niso primerni za razsmernik.