Opis izdelka


6504136972

Sestava izdelka

Položaj

Oznaka

A

Močnostno ločitveno stikalo DC

B

Diode LED

Diode LED označujejo delovno stanje izdelka.

C

Za preprosto povezavo z uporabniškim vmesnikom prek omrežja WLAN v aplikaciji SMA 360°skenirajte nalepko s kodo QR Code

D

Tipska ploščica

Tipska ploščica enolično identificira izdelek. Tipska ploščica mora biti vedno nameščena na izdelku. Na tipski ploščici so naslednji podatki:

  • vrsta naprave (Model),

  • serijska številka (Serial No. ali S/N),

  • datum izdelave (Date of manufacture),

  • identifikacijski ključ (PIC) za registracijo v Sunny Portal,

  • registracijski ključ (RID) za registracijo v Sunny Portal,

  • geslo WLAN (WPA2-PSK) za neposredno povezavo uporabniškega vmesnika razsmernika prek omrežje WLAN,

  • podatki, značilni za napravo