Montaža antene WLAN


Strokovno osebje

Predpogoj:

  • Uporabiti morate dostavljeno anteno WLAN.

Postopek:

  1. NEVARNOST

    Smrtna nevarnost zaradi električnega udara

    1. Ločite razsmernik od napetosti Odklapljanje razsmernika od napajanja).
  2. Snemite zaščitni pokrov z vtičnice na razsmerniku.
  3. 2371696908
  4. Anteno WLAN vtaknite v vtičnico in jo privijte (zatezni moment: 1 Nm).
  5. Anteno WLAN rahlo povlecite, da se prepričate, ali je dobro nameščena.