Priključitev razsmernika na javno električno omrežje


Strokovno osebje

Predpogoji:

 • Upoštevati morate pogoje za priključitev upravitelja omrežja.

 • Omrežna napetost mora biti v dovoljenem območju. Natančno delovno območje razsmernika je določeno v delovnih parametrih.

Postopek:

 1. Izklopite odklopnik in ga zaščitite pred ponovnim vklopom.
 2. Odstranite 50 mm izolacije kabla za izmenični tok.
 3. L1, L2, L3 in N skrajšajte za 8 mm, da bo PE za 8 mm daljši. S tem se zagotovi, da se PE v primeru morebitne vlečne obremenitve ne sname z vijačne spone.
 4. Odstranite 12 mm izolacijo vodnikov L1, L2, L3, N in PE.
 5. V primeru fine žice opremite L1, L2, L3, N in PE s stisno pušo.
 6. Dodelajte vtič AC in nanj priključite vodnike (glejte navodila vtiča AC).
 7. Prepričajte se, da so vsi vodniki čvrsto pritrjeni na vtič AC.
 8. 3188275724
 9. Vtič AC vstavite v vtičnico za priključitev AC. Pri tem poravnajte vtič AC tako, da bo vodilni jeziček vtičnice AC na razsmerniku vstavljen v vodilni utor na vtični enoti vtiča AC.