Prijava in odjava iz uporabniškega vmesnika


Ko je vzpostavljena povezava z uporabniškim vmesnikom razsmernika. se odpre prijavna stran. Prijavite se v uporabniški vmesnik, kot je opisano v nadaljevanju.

Uporaba piškotkov

Za pravilni prikaz uporabniškega vmesnika so potrebni piškotki. Namen piškotkov je prikladnost. Z uporabo uporabniškega vmesnika se strinjate z uporabo piškotkov.

Prva prijava kot inštalater ali uporabnik

Dodelitev gesel za uporabnika in inštalaterja

Pri prvem priklicu uporabniškega vmesnika je treba določiti gesli za uporabniški skupini Inštalater in Uporabnik. Kadar je razsmernik vključen v komunikacijsko napravo (npr. SMA Data Manager) in je določeno geslo sistema, je geslo sistema hkrati tudi inštalacijsko geslo. V tem primeru je treba določiti samo uporabnikovo geslo.

 1. Če kot strokovno osebje določite uporabnikovo geslo, to geslo posredujte samo osebam, ki morajo priklicati podatke razsmernika prek uporabniškega vmesnika.
 2. Če kot uporabnik določite inštalacijsko geslo, to geslo posredujte samo osebam, ki morajo prejeti pravico do dostopa do sistema.

Inštalacijsko geslo za razsmernik, ki je vključen v komunikacijsko napravo ali Sunny Portal

Da je lahko razsmernik vključen v komunikacijsko napravo (npr. SMA Data Manager) ali v sistem Sunny Portal, se morata geslo za uporabniško skupino Inštalater in geslo sistema ujemati. Če prek uporabniškega vmesnika razsmernika dodelite geslo za uporabniško skupino Inštalater, morate isto geslo določiti tudi kot geslo naprave.

 1. Za vse naprave SMA v sistemu dodelite enotno inštalacijsko geslo.

Postopek:

 1. Na spustnem seznamu Jezik izberite želeni jezik.
 2. V polje Geslo vnesite geslo za uporabniško skupino Uporabnik.
 3. V polje Ponovi geslo ponovno vnesite geslo.
 4. Izberite Shrani.
 5. V polje Novo geslo vnesite geslo za uporabniško skupino Inštalater. Pri tem dodelite enotno geslo za vse naprave SMA, ki morajo biti vključene v sistem. Inštalacijsko geslo je hkrati geslo sistema.
 6. V polje Ponovi geslo ponovno vnesite geslo.
 7. Izberite Shrani in prijava.
 • Odpre se stran Konfiguracija razsmernika.

Prijava kot inštalater ali uporabnik

 1. Na spustnem seznamu Jezik izberite želeni jezik.
 2. Na spustnem seznamu Uporabniška skupina izberite vnos Inštalater ali Uporabnik.
 3. V polje Geslo vnesite geslo.
 4. Izberite Prijava.
 • Odpre se začetna stran uporabniškega vmesnika.

Odjava kot inštalater ali uporabnik

 1. Desno v menijski vrstici izberite meni Uporabniške nastavitve.
 2. V naslednjem priročnem meniju izberite [Odjava].
 • Odpre se prijavna stran uporabniškega vmesnika. Odjava je bila uspešna.