Konfiguriranje funkcije Modbus


Strokovno osebje

Standardno je vmesnik Modbus deaktiviran in komunikacijska vrata 502 so nastavljena.

Če želite dostopati do razsmernika SMA prek SMA Modbus® ali SunSpec® Modbus®, morate aktivirati vmesnik Modbus. Po aktiviranju vmesnika je mogoče komunikacijska vrata obeh protokolov IP spremeniti. Informacije o zagonu in konfiguraciji vmesnika Modbus najdete v tehnični informaciji »SMA und SunSpec Modbus®-Schnittstelle« (Vmesnik SMA in SunSpec Modbus®) na spletnem mestu www.SMA-Solar.com.

Informacije o tem, kateri registri Modbus so podprti, dobite v tehničnih informacijah »Parametri Modbus® in izmerjene vrednosti« na spletnem mestu www.SMA-Solar.com.

Varnost podatkov pri aktiviranem vmesniku Modbus

Če aktivirate vmesnik Modbus, obstaja tveganje, da lahko nepooblaščeni uporabniki dostopajo do podatkov vaše FV-naprave in jih spreminjajo.

Za zagotovitev varnosti podatkov sprejmite ustrezne varnostne ukrepe, na primer naslednje:

  1. Nastavite požarni zid.
  2. Zaprite nepotrebna omrežna vrata.
  3. Oddaljeni dostop omogočite samo prek omrežja VPN.
  4. Na uporabljenih komunikacijskih vratih ne vzpostavite posredovanja vrat.
  5. Za deaktivacijo vmesnika Modbus razsmernik ponastavite na delovne nastavitve ali ponovno deaktivirajte aktivirani parameter.

Postopek:

  1. Aktivirajte vmesnik Modbus in po potrebi prilagodite komunikacijska vrata (glejte tehnično informacijo »SMA und SunSpec Modbus®-Schnittstelle« (Vmesnik SMA in SunSpec Modbus®) na spletnem mestu www.SMA-Solar.com).