Vzpostavitev povezave prek Etherneta v lokalnem omrežju


Nov IP-naslov pri povezavi z lokalnim omrežjem

Če je izdelek povezan z lokalnim omrežjem (npr. prek usmerjevalnika), prejme nov IP-naslov. Odvisno od konfiguracije se nov IP-naslov dodeli samodejno od strežnika DHCP (usmerjevalnik) ali ga ročno dodelite sami. Po zaključku konfiguracije je izdelek dosegljiv le še prek naslednjih naslovov za dostop:

 1. Splošno veljavni naslov za dostop: IP-naslov, ki se dodeli ročno ali s strežnikom DHCP (usmerjevalnik) (določitev prek programske opreme za skeniranje omrežja ali konfiguracije omrežja usmerjevalnika).
 2. Naslov za dostop za sisteme Apple in Linux: SMA[serijska številka].local (npr. SMA0123456789.local)
 3. Naslov za dostop za sisteme Windows in Android: http://SMA[serijska številka] (npr. http://SMA0123456789)

Predpogoji:

 • Izdelek mora biti prek mrežnega kabla povezan z lokalnim omrežjem (npr. prek usmerjevalnika).

 • Izdelek mora biti integriran v lokalno omrežje. Nasvet: Za integracijo izdelka v lokalno omrežje s čarovnikom za namestitev imate na voljo več možnosti.

 • Na voljo mora biti končna naprava (npr. računalnik, tablični računalnik ali pametni telefon).

 • Končna naprava sama mora biti v istem lokalnem omrežju kot izdelek.

 • Na končni napravi mora biti nameščena najnovejša različica enega od naslednjih spletnih brskalnikov: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ali Safari.

 • Za spreminjanje nastavitev, relevantnih za omrežje, po poteku prvih 10 ur dovajanja ali po zaključku čarovnika za namestitev, je potrebna koda SMA Grid Guard inštalaterja (glejte »Application for SMA Grid Guard Code« na spletni strani www.SMA-Solar.com).

Postopek:

 1. Odprite spletni brskalnik svoje končne naprave, vnesite IP-naslov razsmernika v naslovno vrstico spletnega brskalnika in pritisnite vračalko.
 2. Spletni brskalnik javi varnostno napako

  Po vnosu IP-naslova se prikaže napotek, ki opozarja, da povezava z uporabniškim vmesnikom ni varna. SMA Solar Technology AG zagotavlja varnost uporabniškega vmesnika.

  1. Nadaljujte z nalaganjem uporabniškega vmesnika.
 • Odpre se prijavna stran uporabniškega vmesnika.