Vsebina in struktura dokumenta


V tem dokumentu so opisani montaža, namestitev, zagon, konfiguracija, upravljanje, iskanje napak in izklop izdelka ter upravljanje uporabniškega vmesnika izdelka.

Aktualno različico tega dokumenta ter nadaljnje informacije o izdelku najdete v datoteki PDF in kot e-priročnik na spletnem mestu www.SMA-Solar.com. eManual lahko zaženete tudi prek uporabniškega vmesnika za izdelek.

Slike v tem dokumentu vsebujejo samo najpomembnejše podrobnosti in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.