Kapaciteta pomnilnika


Donosi energije v dnevih

63 dni

Dnevni donosi

30 let

Sporočila o dogodkih za uporabnika

1024 dogodkov

Sporočila o dogodkih za monterja

1024 dogodkov