Predpogoji za montažo


Zahteve za mesto montaže:

OPOZORILO

Smrtna nevarnost zaradi požara ali eksplozije

Kljub skrbni konstrukciji lahko pride pri električnih napravah do požara. Posledica je lahko smrt ali hude poškodbe.

 1. Izdelka ne nameščajte v območjih, v katerih se nahajajo hitro vnetljive snovi ali gorljivi plini.
 2. Izdelka ne nameščajte v eksplozijsko ogroženih območjih.
 • Za montažo mora biti pripravljena trdna podlaga (npr. beton ali zid). Pri montaži na mavčne plošče ali podobno podlago izdelek med delovanjem proizvaja slišne vibracije, ki so lahko moteče.

 • Mesto montaže ne sme biti dostopno otrokom.

 • Mesto montaže mora ustrezati teži in meram izdelka Tehnični podatki).

 • Mesto montaže ne sme biti izpostavljeno neposrednim sončnim žarkom. Izpostavljenost izdelka neposrednim sončnim žarkom lahko povzroči predčasno staranje zunanjih delov iz umetne mase in prekomerno segrevanje. Izdelek pri prekomernem segrevanju zmanjša zmogljivost, da prepreči pregretje.

 • Mesto montaže mora biti vedno prosto in varno dostopno, tako da niso potrebna dodatna pomožna sredstva (kot so gradbeni odri ali hidravlična dvigala). V nasprotnem primeru so morebitna servisna dela omejena.

 • Močnostno ločitveno stikalo DC izdelka mora biti vedno prosto dostopno.

 • Obvezno upoštevajte klimatske pogoje Tehnični podatki).

 • Za zagotavljanje optimalnega delovanja mora biti temperatura okolice med -25 °C in +40 °C.

Dovoljeni in nedovoljeni položaji montaže:

 • Izdelek se sme montirati samo v dovoljeni položaj. Tako se zagotovi, da v izdelek ne more prodreti vlaga.

 • Izdelek je treba montirati tako, da je mogoče zlahka prebrati signale LED.

436392588

Dovoljeni in nedovoljeni položaji montaže

Mere za montažo:

4285119756

Položaj pritrdilnih točk (Navedbe mer v mm)

Priporočene razdalje:

Z upoštevanjem priporočenih razdalj omogočite zadostno odvajanje toplote. Tako preprečite upad moči zaradi previsoke temperature.

 • Upoštevati morate priporočene razdalje od sten, drugih razsmernikov ali predmetov.

 • Če montirate več izdelkov na območjih z visokimi temperaturami okolice, povečajte priporočene razdalje med njimi in poskrbite za zadostno dovajanje svežega zraka.

498136972

Priporočene razdalje (Navedbe mer v mm)