Oznake v dokumentu


Oznaka

Uporaba

Primer

krepko

 • Sporočila

 • Priključki

 • Elementi uporabniškega vmesnika

 • Elementi, ki jih je treba izbrati

 • Elementi, ki jih je treba vnesti

 • Vode priključite v priključne sponke X703:1 do X703:6.

 • V polje Minute vnesite vrednost 10.

>

 • Povezuje več elementov, ki jih je treba izbrati.

 • Izberite Nastavitve > Datum.

[Gumb]

[Tipka]

 • Gumb ali tipka, ki ga/jo je treba izbrati ali pritisniti

 • Izberite [Enter].

#

 • Označba mesta za različne sestavne dele (npr. v imenih parametrov)

 • Parameter WCtlHz.Hz#