Pregled območja priključkov


4176522764

Priključna območja na spodnji strani ohišja razsmernika

Položaj

Oznaka

A

2 pozitivna in 2 negativna vtična priključka za enosmerni tok, vhod A

B

1 pozitivni in 1 negativni vtični priključek za enosmerni tok, vhod B

C

Vtičnica z zaščitnim pokrovom za komunikacijski priključek RS485

D

Omrežna vtičnica z zaščitnim pokrovom

E

Vtičnica z zaščitnim pokrovom za anteno WLAN

F

Vtičnica za priključitev na izmenični tok

G

Priključna točka za dodatno ozemljitev