Izklop in vklop WLAN


Razsmernik je v standardni izvedbi opremljen z aktiviranim vmesnikom WLAN. Če ne želite uporabljati vmesnika WLAN, lahko funkcijo WLAN izklopite in kadarkoli ponovno vklopite. Pri tem lahko neposredno povezavo prek WLAN in povezavo prek WLAN v lokalnem omrežju neodvisno izklapljate ali vklapljate.

Vklop funkcije WLAN je možen samo prek povezave Ethernet

Če izklopite funkcijo WLAN tako za neposredno povezavo kot tudi za povezavo z lokalnim omrežjem, sta dostop do uporabniškega vmesnika razsmernika in tako tudi ponovna aktivacija vmesnika WLAN možna samo prek povezave Ethernet.

Osnovni postopek spreminjanja delovnih parametrov je opisan v drugem poglavju Spreminjanje delovnih parametrov).

Izklop WLAN

Če želite popolnoma izklopiti funkcijo WLAN, morate izklopiti tako neposredno povezavo kot tudi povezavo v lokalnem omrežju.

Postopek:

  • Če želite izklopiti neposredno povezavo, v skupini parametrov Komunikacija naprave > WLAN izberite parameter Funkcija Soft-Access-Point je vklopljena in ga nastavite na Ne.

  • Če želite izklopiti povezavo v lokalnem omrežju, v skupini parametrov Komunikacija naprave > WLAN izberite parameter Funkcija WLAN je vklopljena in ga nastavite na Ne.

Vklop WLAN

Če ste izklopili funkcijo WLAN za neposredno povezavo ali povezavo v lokalnem omrežju, jo lahko ponovno vklopite po naslednjem postopku.

Predpogoj:

  • Če je bila funkcija WLAN pred tem popolnoma izklopljena, mora biti razsmernik prek Etherneta povezan z računalnikom ali usmerjevalnikom.

Postopek:

  • Če želite vklopiti neposredno povezavo WLAN, v skupini parametrov Komunikacija naprave > WLAN izberite parameter Funkcija Soft-Access-Point je vklopljena in ga nastavite na Da.

  • Če želite vklopiti povezavo WLAN v lokalnem omrežju, v skupini parametrov Komunikacija naprave > WLAN izberite parameter Funkcija WLAN je vklopljena in ga nastavite na Da.