Sprememba gesla


Geslo za razsmernik se lahko spremeni za obe uporabniški skupini. Pri tem lahko uporabniška skupina Inštalater poleg lastnega gesla spremeni tudi geslo za uporabniško skupino Uporabnik.

Naprave, ki so vključene v komunikacijski izdelek

Pri napravah, ki so vključene v komunikacijski izdelek (npr. Sunny Portal, Cluster Controller), lahko za uporabniško skupino Inštalater tudi prek komunikacijskega izdelka dodelite novo geslo. Geslo za uporabniško skupino Inštalater je istočasno tudi geslo naprave. Če prek uporabniškega vmesnika dodelite novo geslo za uporabniško skupino Inštalater, ki ne ustreza geslu naprave v komunikacijskem izdelku, razsmernika ni več mogoče vključiti v komunikacijski izdelek.

  1. zagotovite, da geslo uporabniške skupine Inštalater ustreza geslu naprave v komunikacijskem izdelku.

Postopek:

  1. Priklic uporabniškega vmesnika Vzpostavitev povezave do uporabniškega vmesnika).
  2. Prijava v uporabniški vmesnik Prijava in odjava iz uporabniškega vmesnika).
  3. Prikličite meni Parametri naprave.
  4. Izberite [Uredi parametre].
  5. V skupini parametrov Uporabniške pravice > Nadzor dostopa spremenite geslo želene uporabniške skupine.
  6. Če želite shraniti spremembe, izberite [Shrani vse].