Aktiviranje funkcije WPS


Funkcija WPS se lahko uporablja za različne namene:

 • samodejno povezovanje z omrežjem (npr. prek usmerjevalnika),

 • neposredna povezava med izdelkom in končno napravo.

Način aktivacije funkcije WPS je odvisen od tega, za kateri namen jo želite uporabljati.

Aktivacija funkcije WPS za samodejno povezovanje z omrežjem

Predpogoji:

 • V izdelku mora biti aktiviran WLAN.

 • Funkcija WPS na usmerjevalniku mora biti aktivirana.

Postopek:

 1. Priklic uporabniškega vmesnika Vzpostavitev povezave do uporabniškega vmesnika).
 2. Prijavite se kot inštalater.
 3. Zaženite čarovnik za namestitev Zagon čarovnika za namestitev).
 4. Izberite korak Konfiguracija omrežja.
 5. Na zavihku WLAN izberite gumb WPS za omrežje WLAN.
 6. Izberite Aktivacija funkcije WPS.
 7. Izberite Shrani in nadaljuj ter zapustite čarovnik za namestitev.
 • Funkcija WPS je aktivirana in samodejna povezava z omrežjem se lahko vzpostavi.

Aktiviranje funkcije WPS za neposredno povezavo s končno napravo

 • Aktivirajte funkcijo WPS na razsmerniku. Za to dvakrat zapored potrkajte po pokrovu ohišja razsmernika.

  Modra dioda LED hitro utripa pribl. 2 minuti. Funkcija WPS je v tem času aktivna.