Priključitev naprav RS485


Strokovno osebje

Dodatno potreben material (ni zajet v obseg dobave):

 • 1 komunikacijski kabel za komunikacijo RS485

 • 1 vtič M12, 4-polni

Dodelitev signalov:

Vtičnica

Signal

TS4 Gateway

Sunny WebBox

Sunny Boy Control

Barva žile

1

GND

-

5

5

2

+12 V

+

-

-

3

Data-

B

7

8

4

Data+

A

2

3

Postopek:

 1. NEVARNOST

  Smrtna nevarnost zaradi električnega udara

  1. Ločite razsmernik od napetosti Odklapljanje razsmernika od napajanja).
 2. Dodelajte vtič M12 in nanj priključite kabel RS485 (glejte navodila vtiča M12).
 3. Prepričajte se, da so vsi vodniki pravilno pritrjeni na vtič M12.
 4. 3190761228
 5. Odvijte zaščitni pokrov z vtičnice za komunikacijski priključek RS485.
 6. 3190764300
 7. Vtič M12 vstavite v vtičnico za komunikacijski priključek RS485 in ga privijte. Pri tem poravnajte vtič tako, da bo vodilni jeziček vtičnice na razsmerniku vstavljen v vodilni utor na vtiču.