Zaščitne naprave


Zaščita pred zamenjavo polov za enosmerni tokokrog

Dioda za kratek stik

Mesto odklopa na vhodni strani

Močnostno ločitveno stikalo DC

Odpornost na kratki stik AC

Regulacija toka

Nadzor omrežja

SMA Grid Guard 10.0

Največja dovoljena varovalka

32 A

Nadzorovanje zemeljskega stika

Nadzor izolacije: Riso >200 kΩ

Na izmenični in enosmerni tok občutljiva enota za nadzorovanje okvarnih tokov

Prisotno