Aktivacija prejema krmilnih signalov (samo za Italijo)


Strokovno osebje

Za prejemanje krmilnih ukazov upravitelja omrežja za naprave v Italiji, nastavite naslednje parametre.

Osnovni postopek spreminjanja delovnih parametrov je opisan v drugem poglavju Spreminjanje delovnih parametrov).

Parametri

Vrednost/območje

Ločljivost

Privzeto

ID aplikacije

od 0 do 16384

1

16384

GOOSE-MAC-naslov

od 01:0C:CD:01:00:00 do 01:0C:CD:01:02:00

1

01:0C:CD:01:00:00

Postopek:

  1. Izberite skupino parametrov Zunanja komunikacija > Konfiguracija IEC 61850.
  2. V polje ID aplikacije vnesite ID aplikacije naprave Gateway upravitelja omrežja. Vrednost prejmete pri upravitelju omrežja. Vnesete lahko vrednost med 0 in 16384. Vrednost 16384 pomeni "deaktivirano".
  3. V polje GOOSE-MAC-naslov vnesite MAC-naslov naprave Gateways upravitelja omrežja, s katerega bo razsmernik prejemal krmilne ukaze. Vrednost prejmete pri upravitelju omrežja.
  • Prejemanje krmilnih signalov upravitelja omrežja je aktiviran.