Izklop dinamičnega prikaza moči


Razsmernik standardno dinamično signalizira moč z utripanjem zelene diode LED. Pri tem se zelena dioda LED neprekinjeno vklaplja in izklaplja ali, v primeru polne moči, neprekinjeno sveti. Različne stopnje se pri tem nanašajo na nastavljeno omejitev delovne moči razsmernika. Če prikaz ni zaželen, se lahko ta funkcija izklopi po naslednjem postopku. Nato zelena dioda LED sveti neprekinjeno in s tem signalizira napajanje.

Osnovni postopek spreminjanja delovnih parametrov je opisan v drugem poglavju Spreminjanje delovnih parametrov).

Postopek:

  • V skupini parametrov Naprava > Delovanje izberite parameter Dinamični prikaz moči prek zelene diode LED in ga nastavite na Izklopljeno.