Ciljna skupina


Ta dokument je namenjen strokovnemu osebju in končnim uporabnikom. Dejavnosti, ki so v tem dokumentu označene z opozorilnim znakom in oznako »Strokovno osebje«, sme izvajati samo strokovno osebje. Dejavnosti, za katere niso potrebne posebne kvalifikacije, niso posebej označene in jih lahko izvajajo tudi končni uporabniki. Strokovno osebje mora imeti naslednje kvalifikacije:

  • znanje o funkcijah in načinu delovanja razsmernika,

  • opravljeno šolanje o ravnanju pri nevarnostih in tveganjih, ki se pojavljajo pri montaži, popravilu in upravljanju električnih naprav in sistemov,

  • ustrezno izobrazbo za montažo in zagon električnih naprav in sistemov,

  • poznavanje zadevnih zakonov, standardov in direktiv,

  • poznavanje in upoštevanje tega dokumenta z vsemi varnostnimi napotki.