Nastavitev podatkovnega zapisa o državi


Strokovno osebje

Razsmernik je tovarniško nastavljen na splošno veljaven podatkovni zapis o državi. Podatkovni zapis o državi morate prilagoditi lokaciji namestitve.

Podatkovni zapis o državi mora biti pravilno nastavljen

Če nastavite podatkovni zapis o državi, ki ni veljaven za vašo državo in vaš namen uporabe, lahko to povzroča motnje v sistemu in težave z upraviteljem omrežja. Pri izbiri podatkovnega zapisa o državi v vsakem primeru upoštevajte veljavne lokalne standarde in predpise ter lastnosti elektrarne (npr. velikost in točka priključitve na omrežje).

  1. Če niste prepričani, kateri standardni in smernice so veljavni za vašo državo ali namen uporabe, se obrnite na upravitelja omrežja.

Sprememba imen in enot parametrov omrežja za izpolnjevanje zahtev za priključitev v skladu z Uredbo (EU) 2016/631 (veljavno od 27. 4. 2019)

Za izpolnjevanje evropskih zahtev za priključitev (veljavnih od 27. 4. 2019) so imena in enote parametrov omrežja spremenjeni. Sprememba je veljavna od vdelane programske opreme različice ≥ 3.00.00.R naprej, če za izpolnjevanje evropskih zahtev za priključitev (veljavnih od 27. 4. 2019) velja podatkovni niz države. Sprememba ne vpliva na imena in enote parametrov omrežja pri razsmerniku z vdelano programsko opremo različice ≤ 2.99.99.R, ki so še vedno veljavni. To velja tudi za različico vdelane programske opreme ≥ 3.00.00.R, če je vzpostavljen državni podatkovni niz, ki velja za države zunaj EU.

Osnovni postopek spreminjanja delovnih parametrov je opisan v drugem poglavju Spreminjanje delovnih parametrov).

Postopek:

  • V skupini parametrov Nadzor omrežja > Nadzor omrežja izberite parameter Nastavi standard države in izberite želeni podatkovni zapis o državi.