Til- og frakobling af WLAN


Som standard er omformeren udstyret med et aktiveret WLAN-interface. Hvis du ikke ønsker at anvende WLAN, kan du frakoble WLAN-funktionen og altid tilkoble den igen. I den forbindelse kan du til- og frakoble den direkte forbindelse via WLAN og forbindelsen via WLAN i det lokale netværk uafhængigt af hinanden.

Tilkobling af WLAN-funktionen kun mulig via en ethernet-forbindelse

Hvis du frakobler WLAN-funktionen både for den direkte forbindelse og for forbindelsen i det lokale netværk, er adgangen til omformerens brugerflade og dermed ny aktivering af WLAN-interfacet kun mulig via en ethernet-forbindelse.

Den grundlæggende fremgangsmåde til ændring af driftsparametrene er beskrevet i et andet kapitel Ændring af driftsparametre).

Frakobling af WLAN

Hvis du ønsker at frakoble WLAN-funktionen fuldstændigt, skal du frakoble både den direkte forbindelse og forbindelsen i det lokale netværk.

Fremgangsmåde:

  • Vælg parameteren Soft-access-point is turned on i parametergruppen System communication > WLAN, og indstil den på No for at frakoble den direkte forbindelse.

  • Vælg parameteren WLAN is turned on i parametergruppen System communication > WLAN, og indstil den på No for at frakoble forbindelsen i det lokale netværk.

Tilkobling af WLAN

Hvis du har frakoblet WLAN-funktionen til den direkte forbindelse eller forbindelsen i det lokale netværk, kan du tilkoble WLAN-funktionen igen efter følgende fremgangsmåde.

Forudsætning:

  • Hvis WLAN-funktionen blev frakoblet fuldstændigt forinden, skal omformeren være forbundet med en computer eller en router via ethernet.

Fremgangsmåde:

  • Vælg parameteren Soft-access-point is turned on i parametergruppen System communication > WLAN, og stil den på Yes for at tilkoble den direkte WLAN-forbindelse.

  • Vælg parameteren WLAN is turned on i parametergruppen System communication > WLAN, og indstil den på Yes for at tilkoble WLAN-forbindelsen i det lokale netværk.