WLAN uit- en inschakelen


De omvormer is standaard uitgerust met een geactiveerde WLAN-interface. Als u geen gebruik wilt maken van WLAN, kunt u de WLAN-functie uitschakelen en te allen tijde weer inschakelen. U kunt de directe WLAN-verbinding en de WLAN-verbinding binnen het lokale netwerk onafhankelijk van elkaar uit- of inschakelen.

Inschakelen van de WLAN-functie alleen nog mogelijk via ethernetverbinding

Als u de WLAN-functie zowel voor de directe WLAN-verbinding alsook voor de WLAN-verbinding binnen het lokale netwerk uitschakelt, is de toegang tot de gebruikersinterface van de omvormer en dus ook het opnieuw activeren van de WLAN-interface alleen nog mogelijk via een ethernetverbinding.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven Bedrijfsparameters wijzigen).

WLAN uitschakelen

Als u de WLAN-functie volledig wilt uitschakelen, moet u zowel de directe verbinding alsook de verbinding binnen het lokale netwerk uitschakelen.

Werkwijze:

  • Om de directe verbinding uit te schakelen, moet u in de parametergroep Installatiecommunicatie > WLAN de parameter Soft-access-point is ingeschakeld kiezen en deze op Nee zetten.

  • Om de verbinding binnen het lokale netwerk uit te schakelen, moet u in de parametergroep Installatiecommunicatie > WLAN de parameter WLAN is ingeschakeld kiezen en deze op Nee zetten.

WLAN inschakelen

Als u de WLAN-functie voor de directe verbinding of de verbinding binnen het lokale netwerk hebt uitgeschakeld, kunt u de WLAN-functie op de volgende manier weer inschakelen.

Voorwaarde:

  • Als de WLAN-functie volledig is uitgeschakeld, moet de omvormer via ethernet met een computer of router zijn verbonden.

Werkwijze:

  • Om de directe WLAN-verbinding in te schakelen, moet u in de parametergroep Installatiecommunicatie > WLAN de parameter Soft-access-point is ingeschakeld kiezen en deze op Ja zetten.

  • Om de WLAN-verbinding binnen het lokale netwerk in te schakelen, moet u in de parametergroep Installatiecommunicatie > WLAN de parameter WLAN is ingeschakeld kiezen en deze op Ja zetten.