Stänga av och och sätta på WLAN


Växelriktaren är som standard utrustad med ett aktiverat WLAN-gränssnitt. Om du inte vill använda WLAN, kan du stänga av WLAN-funktionen och sätta på den när som helst igen. Du kan stänga av eller sätta på direktanslutningen via WLAN och anslutningen via WLAN i det lokala nätverket oberoende av varandra.

Det går då endast att sätta på WLAN-funktionen via ethernet-anslutning

Om du stänger av WLAN-funktionen både för direktanslutningen och för anslutningen i det lokala nätverket, går det endast att komma åt växelriktarens användargränssnitt och därmed att aktivera WLAN-gränssnitt igen via en ethernet-anslutning.

Det grundläggande tillvägagångssättet för ändring av driftparametrar beskrivs i ett annat kapitel Ändra driftparametrar).

Stänga av WLAN

Om du vill stänga av WLAN-funktionen helt, måste du stänga av både direktanslutningen och anslutningen i det lokala nätverket.

Tillvägagångssätt:

  • För att stänga av direktanslutningen, väljer du i parametergruppen Anläggningskommunikation > WLAN parametern Soft-Access-Point är inkopplad och sätter på Nej.

  • För att stänga av anslutningen i det lokala nätverket, väljer du i parametergruppen Anläggningskommunikation > WLAN parametern WLAN är inkopplat och sätter på Nej.

Sätta på WLAN

Om du har stängt av WLAN-funktionen för direktanslutningen eller anslutningen i det lokala nätverket, kan du sätta på WLAN-funktionen igen på följande sätt.

Förutsättning:

  • Om WLAN-funktionen har stängts av helt dessförinnan, måste växelriktaren vara ansluten via ethernet till en dator eller router.

Tillvägagångssätt:

  • För att sätta på WLAN direktanslutningen, väljer du i parametergruppen Anläggningskommunikation > WLAN parametern Soft-Access-Point är inkopplad och sätter på Ja.

  • För att sätta på anslutningen i det lokala nätverket, väljer du i parametergruppen Anläggningskommunikation > WLAN parametern WLAN är avstängt och sätter på Ja.