WLAN:n kytkeminen päälle ja pois


Invertterin vakiovarusteluun kuuluu aktivoitu WLAN-liitäntä. Ellet halua käyttää WLAN-toimintoa, voit kytkeä sen pois päältä ja milloin tahansa takaisin päälle. Voit kytkeä silloin toisistaan riippumattomasti WLAN-suorayhteyden ja WLAN-lähiverkon pois päältä ja päälle.

WLAN-toiminnon kytkeminen päälle on mahdollista enää ethernet-yhteyden kautta

Jos kytket WLAN-toiminnon pois päältä sekä suorayhteytenä että lähiverkkoyhteytenä, invertterin käyttöliittymään pääsy ja siten WLAN-liittymän uudelleenaktivointi on enää mahdollista vain ethernet-yhteyden kautta.

Käyttöparametrien muuttamisen perusmenettely on kuvailtu toisessa luvussa Käyttöparametrien muuttaminen).

WLAN:n kytkeminen pois päältä

Jos haluat kytkeä WLAN-toiminnon kokonaan pois päältä, sinun on kytkettävä pois päältä sekä suorayhteys että lähiverkkoyhteys.

Toimintaohjeet:

  • Valitse suorayhteyden kytkemiseksi pois päältä parametriryhmästä System communication > WLAN (Järjestelmäkommunikaatio > WLAN) parametri Soft-access-point is turned on (Soft-access-piste on kytketty päälle) ja valitse sille asetus No (Ei).

  • Valitse lähiverkkoyhteyden kytkemiseksi pois päältä parametriryhmästä System communication > WLAN (Järjestelmäkommunikaatio > WLAN) parametri WLAN is turned on (WLAN on kytketty päälle) ja valitse sille asetus No (Ei).

WLAN:in kytkeminen päälle

Kun olet kytkenyt WLAN-suorayhteyden tai -lähiverkkoyhteyden pois päältä, voit kytkeä WLAN-toiminnon päälle jälleen seuraavan menettelyn mukaisesti.

Edellytys:

  • Jos WLAN-toiminto on kytketty aiemmin täysin pois päältä, invertterin täytyy olla yhdistettynä tietokoneeseen tai reitittimeen ethernetin kautta.

Toimintaohjeet:

  • Valitse WLAN-suorayhteyden kytkemiseksi päälle parametriryhmästä System communication > WLAN (Järjestelmäkommunikaatio > WLAN) parametri Soft-access-point is turned on (Soft-access-piste on kytketty päälle) ja valitse sille asetus Yes (Kyllä).

  • Valitse lähiverkkoyhteyden kytkemiseksi päälle parametriryhmästä System communication > WLAN (Järjestelmäkommunikaatio > WLAN) parametri WLAN is turned on (WLAN on kytketty päälle) ja valitse sille asetus Yes (Kyllä).