Kullanıcı arabirimi başlangıç sayfası yapısı


2885415052

Kullanıcı arabirimi başlangıç sayfası yapısı (örnek)

Konum

Tanım

Anlamı

A

Menü

Aşağıdaki fonksiyonları sunar:

 • Home

  Kullanıcı arabirimi başlangıç sayfasını açar

 • Instantaneous Values

  Eviricinin güncel ölçüm değerleri

 • Device Parameters

  Burada eviricinin farklı işletim parametreleri, kullanıcı grubuna bağlı olarak görülebilir ve konfigüre edilebilir.

 • Events

  Burada, seçilmiş olan zaman aralığındaki olaylar gösterilir. Mevcut olay türleri: Information (bilgi) Warning (uyarı) ve Error (hata). Error ve Warning türündeki güncel olaylar ek olarak Device status Viewlet içinde de gösterilir. Burada her zaman sadece en yüksek önceliğe sahip olan olay gösterilir. Örneğin aynı anda hem bir uyarı hem de bir hata söz konusuysa, sadece hata gösterilir.

 • Device configuration

  Burada evirici için çeşitli ayarlar yapılabilir. Sunulan ayar imkanları, giriş yapmış olan kullanıcı grubuna ve kullanıcı arabiriminin açıldığı cihazın işletim sistemine göre değişir.

 • Data

  Bu sayfada eviricinin dahili belleğinde ya da harici bir bellekte kaydedilmiş olan tüm verileri bulabilirsiniz.

B

Kullanıcı ayarları

Oturum açmış olan kullanıcı grubuna bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonları sunar:

 • Kurulum asistanının başlatılması

 • SMA Grid Guard girişi

 • Sistemden çıkış

C

Yardım

Aşağıdaki fonksiyonları sunar:

 • Kullanılan Open Source lisanslarıyla ilgili bilgileri gösterir

 • SMA Solar Technology AG internet sayfasına bağlantı sunar

D

Durum satırı

Aşağıdaki bilgileri gösterir:

 • Eviricinin seri numarası

 • Eviricinin ürün yazılımı sürümü

 • Eviricinin yerel ağdaki IP adresi ve/veya eviricinin WLAN bağlantısındaki IP adresi

 • WLAN bağlantısında: WLAN bağlantısının sinyal gücü

 • Oturumu açmış olan kullanıcı grubu

 • Evirici tarih ve cihaz saati

E

Güncel güç ve güncel tüketim

Seçili bir zaman aralığında FV gücünün ve hane tüketiminin zamansal akışı. Tüketimin gösterilmesi için sisteme bir sayaç kurulmuş olması gerekir.

F

Durum göstergesi

Farklı alanlarda FV sisteminin güncel durumuna ilişkin bilgiler sunulur.

 • Device status

  Eviricinin o an sorunsuz bir işletime sahip olup olmadığını, bir hata ya da uyarının söz konusu olup olmadığını gösterir.

 • Current power

  Eviricinin yarattığı güncel gücü gösterir.

 • Modül teknolojisi durumu

  Kaç adet modül teknolojisi bileşeninin mevcut olduğunda ve bunların durumunu gösterir (sadece TS4 modül teknolojisi bağlı olduğunda mevcut)

 • Yield

  Eviricinin enerji üretimini gösterir.

 • Şebekeden çekim

  Yerel elektrik şebekesinden gelen enerjiyi gösterir.

 • Şebeke bağlantı noktasındaki güç

  Şu anda şebeke bağlantı noktasında hangi gücün beslendiği veya alındığını gösterir.