Uppbyggnad för användargränssnittets startsida


2885415052

Uppbyggnad för användargränssnittets startsida (exempel)

Position

Beteckning

Betydelse

A

Meny

Har följande funktioner:

 • Hem

  Öppnar startsidan för användargränssnittet

 • Aktuella värden

  Aktuella mätvärde för växelriktaren

 • Utrustningsparametrar

  Här går det att se och konfigurera de olika driftsparametrarna för växelriktaren beroende på användargruppen.

 • Händelser

  Här visas händelser som har inträffat inom det valda tidsintervallet. Det finns händelsetyperna information, varning och fel. Just aktuella händelser av typen fel och varning visas dessutom i Viewlet utrustningsstatus. Endast den händelse med högre prioritet visas. Om det exempelvis finns en varning och ett fel samtidigt, visas endast felet.

 • Utrustningskonfiguration

  Här går det att göra olika inställningar för växelriktaren. Valet är då beroende av den inloggade användargruppen och det operativsystem i utrustningen som användargränssnittet öppnades med.

 • Data

  På det här sidan finna all data som är sparad i växelriktarens internminne eller på ett externt lagringsmedium.

B

Användarinställningar

Har följande funktioner beroende på den inloggade användargruppen:

 • Starta installationsassisten

 • SMA Grid Guard-inloggning

 • Utloggning

C

Hjälp

Har följande funktioner:

 • Visa information om använda Open Source-licenser

 • Länk till internetsida för SMA Solar Technology AG

D

Statusrad

Visar följande information:

 • Växelriktarens serienummer

 • Växelriktarens firmwareversion

 • Växelriktarens IP-adress i det lokala nätverket och/eller växelriktarens IP-adress vid WLAN-anslutning

 • Vid WLAN-anslutning: signalstyrka för WLAN-anslutningen

 • Inloggad användargrupp

 • Datum och utrustningstid för växelriktaren

E

Aktuell effekt och aktuell förbrukning

Tidsförlopp för PV-effekten och hushållets förbrukningseffekt i det valda tidsintervallet. Förbrukningseffekten visas då endast om en energimätare är installerad i anläggningen.

F

Statusangivelse

De olika områdena visar information om PV-anläggningens aktuella status.

 • Utrustningsstatus

  Visar om växelriktaren just har felfri driftstatus eller om det finns ett fel eller en varning.

 • Aktuell effekt

  Visar den effekt som växelriktaren just genererar.

 • Modulteknikstatus

  Visar hur många modulteknikkomponenter som finns och hur statusen är (finns endast om TS4-modultekniken är ansluten)

 • Avkastning

  Visar växelriktarens energiavkastning.

 • Purchased electricity

  Visar energiimporten från det allmänna elnätet.

 • Power at grid connection point

  Visar vilken effekt som just exporteras eller importeras på nätanslutningspunkten.