Opbygning af brugerfladens startside


2885415052

Opbygning af brugerfladens startside (eksempel)

Position

Betegnelse

Betydning

A

Menu

Omfatter følgende funktioner:

 • Home

  Åbner brugerfladens startside

 • Instantaneous values

  Omformerens aktuelle måleværdier

 • Device Parameters

  Her kan omformerens forskellige driftsparametre vises og konfigureres afhængigt af brugergruppen.

 • Events

  Her vises hændelser, der er forekommet i det valgte tidsrum. Der findes hændelsestyperne Information, Warning og Error. Aktuelt foreliggende hændelser af typen Error og Warning vises derudover i Viewlet Device status. I den forbindelse vises altid kun den højere prioriterede hændelse. Hvis der for eksempel foreligger en advarsel og en fejl, vises kun fejlen.

 • Device Configuration

  Her kan forskellige indstillinger for omformeren foretages. Valget afhænger i den forbindelse af den brugergruppe, der er logget på, og enhedens styresystem, som brugerfladen er blevet åbnet med.

 • Data

  På denne side finder du alle data, der er gemt i omformerens interne hukommelse eller på et eksternt lagermedie.

B

Brugerindstillinger

Omfatter afhængigt af den brugergruppe, der er logget på, følgende funktioner:

 • Start af installationsassistent

 • SMA Grid Guard-login

 • Logout

C

Hjælp

Omfatter følgende funktioner:

 • Visning af informationer om anvendte Open Source-licenser

 • Link til internetsiden til SMA Solar Technology AG

D

Statuslinje

Viser følgende informationer:

 • Omformerens serienummer

 • Omformerens firmwareversion

 • Omformerens IP-adresse i det lokale netværk og/eller omformerens IP-adresse ved WLAN-forbindelse

 • Ved WLAN-forbindelse: WLAN-forbindelsens signalstyrke

 • Brugergruppe logget på

 • Dato og enhedstid for omformeren

E

Aktuel effekt og aktuelt forbrug

Tidsligt forløb for PV-effekten og husholdningens forbrugseffekt i det valgte tidsrum. I den forbindelse vises forbrugseffekten kun, når der er installeret en energimåler i anlægget.

F

Statusvisning

De forskellige områder viser informationer om PV-anlæggets aktuelle status.

 • Device status

  Viser, om omformeren aktuelt befinder sig i en fejlfri driftstilstand, eller om der foreligger en fejl eller en advarsel.

 • Current power

  Viser effekten, der aktuelt genereres af omformeren.

 • Modulteknikstatus

  Viser, hvor mange modulteknik-komponenter der findes, og hvordan status er (kun til stede, hvis TS4-modulteknik er tilsluttet)

 • Yield

  Viser omformerens energiudbytte.

 • Purchased electricity

  Viser energiforbruget fra det offentlige elnet.

 • Power at the grid connection point

  Viser, hvilken effekt der i øjeblikket tilføres eller forbruges på nettilslutningspunktet.