Opbouw van de startpagina van de gebruikersinterface


2885415052

Opbouw van de startpagina van de gebruikersinterface (voorbeeld)

Positie

Aanduiding

Betekenis

A

Menu

Biedt de volgende functies:

 • home

  Opent de startpagina van de gebruikersinterface

 • Momentane waarden

  Actuele meetwaarden van de omvormer

 • Apparaatparameters

  Hier kunnen de verschillende bedrijfsparameters van de omvormer afhankelijk van de gebruikersgroep worden bekeken en geconfigureerd.

 • Gebeurtenissen

  Hier worden gebeurtenissen weergegeven die in de geselecteerde periode zijn opgetreden. De gebeurtenissen zijn verdeeld in de categorieën Informatie, Waarschuwing en Fout. Actueel bestaande gebeurtenissen van het type Fout en Waarschuwing worden bovendien in Viewlet Apparaatstatus getoond. Daarbij wordt telkens alleen de gebeurtenis met de hoogste prioriteit weergegeven. Als er bijvoorbeeld tegelijkertijd een waarschuwing en een fout optreden, wordt alleen de fout weergegeven.

 • Apparaatconfiguratie

  Hier kunnen verschillende instellingen voor de omvormer worden uitgevoerd. Daarbij is de keuze afhankelijk van de aangemelde gebruikersgroep en het besturingssysteem van het apparaat waarmee de gebruikersinterface is opgeroepen.

 • Gegevens

  Op deze pagina vindt u alle gegevens die in het interne geheugen van de omvormer of op een extern geheugenmedium zijn opgeslagen.

B

Gebruikersinstellingen

Biedt afhankelijk van de aangemelde gebruikersgroep de volgende functies:

 • Installatiewizard starten

 • SMA Grid Guard-aanmelding

 • Afmelden

C

Help

Biedt de volgende functies:

 • Informatie m.b.t. gebruikte open source-licenties weergeven

 • Link naar internetpagina van SMA Solar Technology AG

D

Statusbalk

Geeft de volgende gegevens weer:

 • Serienummer van de omvormer

 • Firmware-versie van de omvormer

 • IP-adres van de omvormer in het lokale netwerk en/of IP-adres van de omvormer bij WLAN-verbinding

 • Bij WLAN-verbinding: signaalsterkte van de WLAN-verbinding

 • aangemelde gebruikersgroep

 • datum en apparaattijd van de omvormer

E

Actueel vermogen en actueel verbruik

Verloop van het PV-vermogen en het verbruikte vermogen van het huishouden binnen de geselecteerde periode. Het verbruikte vermogen wordt alleen weergegeven als er een energiemeter binnen de installatie is geïnstalleerd.

F

Statusindicatie

De verschillende bereiken geven informatie over de actuele status van de PV-installatie.

 • Apparaatstatus

  Laat zien of de omvormer momenteel zonder problemen werkt of dat er een fout of waarschuwing is opgetreden.

 • Actueel vermogen

  Laat het momenteel door de omvormer gegenereerde vermogen zien.

 • Moduletechniekstatus

  Geeft aan, hoeveel moduletechniekcomponenten aanwezig zijn en hoe de status is (alleen aanwezig, wanneer TS4-moduletechniek is aangesloten)

 • Opbrengst

  Laat de energieopbrengst van de omvormer zien.

 • Netafname

  Toont het energieverbruik uit het openbaar stroomnet.

 • Vermogen op het netaansluitpunt

  Geeft aan welk vermogen op het netaansluitpunt wordt gevoed of betrokken.