Ülke veri setinin ayarlanması


Uzman elektrikçi

Evirici, fabrika çıkışında genel geçerli ülke veri setine ayarlanmıştır. Ülke veri setini sonradan kurulum yerine göre uyarlamalısınız.

Ülke veri seti doğru ayarlanmış olmalıdır

Ülkeniz ve kullanım amacınız için geçerli olmayan bir ülke veri seti ayarladığınızda, bu ayar sistem arızasına ve şebeke işleticisiyle problemlere neden olabilir. Ülke veri setinizi seçerken her zaman, geçerli yerel standart ve yönergeler ile sistemin özelliklerini dikkate alın (örn. sistemin büyüklüğü, şebeke bağlantı noktası).

  1. Ülkeniz veya kullanım amacınız için hangi normların ve yönetmeliklerin geçerli olduğundan emin değilseniz, şebeke işletmecisine başvurun.

(AB) 2016/631 yönetmeliği (27.04.2019 tarihinden itibaren geçerli) uyarınca şebeke bağlantısı yönetmeliğinin yerine getirilmesi için şebeke parametreleri adlarının ve birimlerinin değiştirilmesi

AB şebeke bağlantısı yönetmeliğinin yerine getirilmesi için (27.04.2019 tarihinden itibaren geçerli) şebeke parametrelerinin adları ve birimleri değiştirildi. Değişiklik, AB şebeke bağlantısı yönetmeliğinin (27.04.2019 tarihinden itibaren geçerli) yerine getirilmesi için ülke veri seti ayarlanmışsa ürün yazılımı sürümü ≥ 3.00.00.R'den itibaren geçerlidir. Ürün yazılımı sürümü ≤ 2.99.99.R olan eviricilerde şebeke parametrelerinin ad ve birimleri değişiklikten etkilenmemekte ve buna bağlı olarak geçerlidir. Bu durum, AB dışındaki ülkeler için bir ülke veri seti ayarlanmışsa ≥ 3.00.00.R ürün yazılımı sürümünden itibaren de geçerlidir.

Çalışma parametrelerini değiştirmek için temel olarak yapılması gerekenler başka bir bölümde açıklanmıştır Çalışma parametrelerinin değiştirilmesi).

Yapılacaklar:

  • Grid monitoring > Grid monitoring parametre grubunda Set country standard parametresini seçin ve istenilen ülke veri setini ayarlayın.