Indstilling af landedatapost


Fagmand

Omformeren er fra fabrikken indstillet på en almengyldig landedatapost. Du skal tilpasse landedataposten til installationsstedet.

Landedataposten skal være indstillet korrekt

Hvis De indstiller en landedatapost, som ikke er gyldig for landet og anvendelsesområdet, kan det føre til fejl i anlægget og problemer med netudbyderen. Overhold altid de lokalt gældende standarder og retningslinjer samt anlæggets egenskaber ved valg af landedataposten (f.eks. anlæggets størrelse, nettilslutningspunkt).

  1. Hvis du ikke er sikker på, hvilke standarder og retningslinjer der gælder for landet eller anvendelsesområdet, skal netudbyderen kontaktes.

Ændring af netparametres navne og enheder til overholdelse af nettilslutningsbestemmelserne iht. EU-forordning 2016/631 (gældende siden 27.4.2019)

Til overholdelse af EU-nettilslutningsbestemmelserne (gældende siden 27.4.2019) er netparametres navne og enheder ændret. Ændringen er gældende fra firmware-version ≥ 3.00.00.R, hvis et landedatasæt er indstillet som led i overholdelse af EU-nettilslutningsbestemmelserne (gældende fra 27.4.2019). Navne og enheder for netparametre ved omformere med en firmware-version ≤ 2.99.99.R er ikke berørt af ændringen og er således fortsat gyldige. Det gælder ligeledes fra firmware-version ≥ 3.00.00.R, hvis der er indstillet et landedatasæt, der er gældende for lande uden for EU.

Den grundlæggende fremgangsmåde til ændring af driftsparametrene er beskrevet i et andet kapitel Ændring af driftsparametre).

Fremgangsmåde:

  • Vælg parameteren Set country standard i parametergruppen Grid monitoring > Grid monitoring, og indstil den ønskede landedatapost.