WPS-functie activeren


De WPS-functie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

 • Automatische verbinding met een netwerk (bijv. via een router)

 • Directe verbinding tussen het product en een eindapparaat

Afhankelijk van het doel waarvoor u de WPS-functie wilt gebruiken, moet u voor het activeren verschillend te werk gaan .

WPS-functie voor automatische verbinding met een netwerk activeren

Voorwaarden:

 • WLAN moet in het product zijn geactiveerd.

 • WPS moet op de router zijn geactiveerd.

Werkwijze:

 1. De gebruikersinterface oproepen Opbouw van een verbinding met de gebruikersinterface).
 2. Meld u aan als Installateur.
 3. Installatiewizard Installatiewizard starten).
 4. De stap Netwerkconfiguratie kiezen.
 5. In het tabblad WLAN de knop WPS voor WLAN-netwerk kiezen.
 6. WPS activeren kiezen.
 7. Opslaan en verder kiezen en de installatie-wizard verlaten.
 • De WPS-functie is actief en de automatische verbinding met het netwerk kan worden gemaakt.

WPS-functie voor directe verbinding met een eindapparaat activeren

 • Activeer de WPS-functie op de omvormer. Tik daarvoor 2 keer direct na elkaar op de behuizingsdeksel van de omvormer.

  De blauwe led knippert snel gedurende circa 2 minuten. De WPS-functie is gedurende deze tijd actief.