WPS-funktsiooni aktiveerimine


WPS-funktsiooni saab kasutada erinevateks eesmärkideks:

 • automaatne ühendamine võrguga (nt marsruuteri kaudu)

 • otseühendus toote ja ühe lõppseadme vahel

Olenevalt sellest, milliseks eesmärgiks te WPS-funktsiooni kasutada soovite, peate te aktiveerimiseks erinevalt toimima.

WPS-funktsiooni aktiveerimine automaatseks ühendamiseks võrguga

Tingimused:

 • WLAN peab olema tootes aktiveeritud.

 • Marsruuteril peab olema WPS aktiveeritud.

Meetod:

 1. avage kasutajaliides Ühenduse loomine kasutajaliidesega).
 2. Logige sisse nagu Paigaldaja.
 3. Käivitage paigaldusviisard Paigaldusviisardi käivitamine).
 4. Valige etapp Võrgukonfiguratsioon.
 5. Valige kaardil WLAN lülitusnupp WPS WLAN-võrgu jaoks.
 6. Valige WPSi aktiveerimine.
 7. Valige Salvesta ja edasi ning lahkuge paigaldusviisardist.
 • WPS-funktsioon on aktiivne ja võrguga saab luua automaatse ühenduse.

WPS-funktsiooni aktiveerimine otseühenduseks lõppseadmega

 • Aktiveerige vaheldil WPS-funktsioon. Selleks koputage 2 korda järjest vaheldi korpuse kaanele.

  Sinine LED vilgub u 2 minutit kiiresti. Selle ajaga on WPS-funktsioon aktiivne.