WPS-toiminnon aktivointi


WPS-toimintoa voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin:

 • Automaattinen yhteys verkkoon (esim. reitittimen kautta)

 • Suorayhteys invertterin ja päätelaitteen välillä

Aktivointi täytyy suorittaa eri tavoilla riippuen siitä, mihin tarkoitukseen haluat käyttää WPS-toimintoa.

WPS-toiminnon aktivointi automaattista verkkoyhteyttä varten

Edellytykset:

 • WLAN:n täytyy olla aktivoituna invertterissä.

 • WPS:n täytyy olla aktivoituna reitittimessä.

Toimintaohjeet:

 1. Avaa käyttöliittymä Yhteyden muodostaminen käyttöliittymään).
 2. Kirjaudu asentajana (Installer)
 3. Käynnistä ohjattu asennustoiminto Ohjatun asennustoiminnon käynnistys).
 4. Valitse vaihe Grid configuration (Verkon konfigurointi).
 5. Valitse välilehdeltä WLAN painike WPS for WLAN network (WPS WLAN-verkkoa varten).
 6. Valitse Activate WPS (Aktivoi WPS).
 7. Valitse Save and continue (Tallenna ja jatka) ja poistu ohjatusta asennustoiminnosta.
 • WPS-toiminto on aktiivinen ja automaattinen yhteys voidaan muodostaa verkkoon.

WPS-toiminnon aktivointi päätelaitteen kanssa muodostettavaa suorayhteyttä varten

 • Aktivoi WPS-toiminto invertteristä. Teet sen kopauttamalla kaksi kertaa peräkkäin suoraan invertterikotelon kantta.

  Sininen LED vilkkuu nopeasti noin 2 minuutin ajan. WPS-toiminto on sillä aikaa aktiivinen.