Aktivering af WPS-funktionen


WPS-funktionen kan anvendes til forskellige formål:

 • Automatisk forbindelse med et netværk (f.eks. via routeren)

 • Direkte forbindelse mellem produktet og en slutenhed

Aktiveringen skal udføres på forskellig vis afhængigt af det formål, som WPS-funktionen ønskes at blive brugt til.

Aktiver WPS-funktion til automatisk forbindelse med et netværk

Forudsætninger:

 • WLAN skal være aktiveret i produktet.

 • WPS skal være aktiveret på routeren.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn brugerfladen Etablering af forbindelse til brugerfladen).
 2. Log på som Installer.
 3. Start installationsassistenten Start af installationsassistent).
 4. Vælg trinnet Netværkskonfiguration.
 5. Vælg knappen WPS til WLAN-netværk i fanebladet WLAN.
 6. Vælg Aktiver WPS.
 7. Vælg Save and next for at forlade installationsassistenten.
 • WPS-funktionen er aktiv, og den automatiske forbindelse med netværket kan etableres.

Aktivér WPS-funktion til direkte forbindelse med en slutenhed

 • Aktivér WPS-funktionen på omformeren. Bank på omformerens kabinetdæksel 2 gange direkte efter hinanden.

  Den blå LED blinker hurtigt i ca. 2 minutter. WPS-funktionen er aktiv i denne tid.