Juhtsignaalide vastuvõtmise aktiveerimine (ainult Itaalias)


Spetsialistid

Selleks et seadmed saaksid Itaalias vastu võtta võrguoperaatori juhtimiskäske, tuleb seada järgmised parameetrid.

Üldist meetodit tööparameetrite muutmiseks on kirjeldatud ühes teises peatükis Tööparameetrite muutmine).

Parameeter

Väärtus/ala

Resolutsioon

Vaikimisi

Application-ID

0 kuni16384

1

16384

GOOSE-MAC-aadress

01:0C:CD:01:00:00 kuni 01:0C:CD:01:02:00

1

01:0C:CD:01:00:00

Meetod:

  1. valige parameetrirühm Välisside > IEC 61850-konfiguratsioon.
  2. Sisestage väljale Application-ID võrguoperaatori Gateway Application-ID. Väärtuse saate oma võrguoperaatorilt. Saate sisestada väärtuse vahemikus 0 kuni 16384. Väärtus 16384 tähendab „inaktiveeritud”.
  3. Sisestage väljale GOOSE-MAC-aadress võrguoperaatori Gateway MAC-aadress, millelt vaheldi peab vastu võtma juhtimiskäske. Väärtuse saate oma võrguoperaatorilt.
  • Võrguoperaatori juhtimiskäskude vastuvõtmine on aktiveeritud.