Kontrol sinyallerinin alınmasının etkinleştirilmesi (sadece İtalya için)


Uzman elektrikçi

İtalya'daki sistemlerde şebeke işletmecisinin kumanda komutlarını alabilmek için, aşağıdaki parametreleri ayarlayın.

Çalışma parametrelerini değiştirmek için temel olarak yapılması gerekenler başka bir bölümde açıklanmıştır Çalışma parametrelerinin değiştirilmesi).

Parametre

Değer / aralık

Çözünürlük

Varsayılan

Application-ID

0 ila 16384 arası

1

16384

Goose-Mac address

01:0C:CD:01:00:00 - 01:0C:CD:01:02:00

1

01:0C:CD:01:00:00

Yapılacaklar:

  1. External Communication > IEC 61850 configuration parametre grubunu seçin.
  2. Application-ID alanında, şebeke işletmecisi ağ geçidinin uygulama ID'sini girin. Bu değeri, şebeke işletmecinizden alabilirsiniz. 0 ile 16384 arasında bir değer girebilirsiniz. 16384 değeri, "devre dışı" anlamına gelir.
  3. Goose-Mac address alanına, eviricinin kumanda komutlarını alması gereken, şebeke işletmecisi ağ geçidinin MAC adresini girin. Bu değeri, şebeke işletmecinizden alabilirsiniz.
  • Şebeke işletmecisi kumanda sinyallerinin alınması etkinleşmiştir.