Ohjaussignaalien vastaanoton aktivointi (koskee vain Italiaa)


Ammattiehenkilöstö

Aseta seuraavat parametrit, jotta järjestelmät voivat vastaanottaa sähköntoimittajan ohjauskomentoja Italiassa.

Käyttöparametrien muuttamisen perusmenettely on kuvailtu toisessa luvussa Käyttöparametrien muuttaminen).

Parametri

Arvo / alue

Resoluutio

Oletus

Application-ID

0 - 16384

1

16384

GOOSE-MAC-Adresse

01:0C:CD:01:00:00 - 01:0C:CD:01:02:00

1

01:0C:CD:01:00:00

Toimintaohjeet:

  1. Valitse parametriryhmä External Communication > IEC 61850 Configuration (Ulkoinen tiedonsiirto > IEC 61850 -konfigurointi).
  2. Syötä kenttään Application-ID sähköntoimittajan portin Application-ID. Saat arvon sähköntoimittajalta. Voit syöttää arvon 0 ja 16384 väliltä. Arvo 16384 tarkoittaa "passivoitu".
  3. Syötä kenttään GOOSE-MAC-Adresse sähköntoimittajan väylän MAC-osoite, josta invertterin tulee vastaanottaa ohjauskomentoja. Saat arvon sähköntoimittajalta.
  • Sähköntoimittajan ohjaussignaalien vastaanotto on aktivoitu.