Aktivera mottagning av styrsignaler (endast för Italien)


Kvalificerad personal

För att ta emot styrkommandon från nätägaren i Italien, ställ in följande parametrar.

Det grundläggande tillvägagångssättet för ändring av driftparametrar beskrivs i ett annat kapitel Ändra driftparametrar).

Parametrar

Värde/område

Upplösning

Default

Application-ID

0 till16384

1

16384

GOOSE-MAC-adress

01:0C:CD:01:00:00 till 01:0C:CD:01:02:00

1

01:0C:CD:01:00:00

Tillvägagångssätt:

  1. Välj parametergruppen Extern kommunikation > IEC 61850-konfiguration.
  2. I fältet Application-ID anger du Application-ID för nätägar-gateway. Värdet får du av din nätägare. Du kan mata in ett värde mellan 0 och 16384. Värdet 16384 betyder "deaktiverad".
  3. I fältet GOOSE-MAC-adress anger du MAC-adressen för nätägar-gateway, från vilken växelriktaren ska ta emot styrkommandon från. Värdet får du av din nätägare.
  • Mottagning av styrsignaler från nätägaren är aktiverat.