Aktivering af modtagelse af styresignaler (kun for Italien)


Fagmand

Indstil følgende parametre for at modtage styrekommandoer fra netudbyderen for anlæg i Italien.

Den grundlæggende fremgangsmåde til ændring af driftsparametrene er beskrevet i et andet kapitel Ændring af driftsparametre).

Parametre

Værdi/område

Opløsning

Default

Application-ID

0 til 16384

1

16384

GOOSE-MAC-adresse

01:0C:CD:01:00:00 til 01:0C:CD:01:02:00

1

01:0C:CD:01:00:00

Fremgangsmåde:

  1. Vælg parametergruppen External Communication > IEC 61850 configuration.
  2. Indtast netudbyder-gatewayens application-ID i feltet Application-ID. Værdien får du fra din netudbyder. Du kan indtaste en værdi mellem 0 og 16384. Værdien 16384 betyder "deaktiveret".
  3. Indtast MAC-adressen på den netudbyder-gateway, som omformeren skal modtage styrekommandoer fra, i feltet Goose-Mac address. Værdien får du fra din netudbyder.
  • Modtagelsen af netudbyderens styresignaler er aktiveret.