Eviricinin elektrik şebekesine bağlanması


Uzman elektrikçi

Ön koşullar:

 • Şebeke işleticisinin bağlantı koşullarına uyulmalıdır.

 • Şebeke gerilimi müsaade edilen aralıkta olmalıdır. Eviricinin gerçek çalışma aralığı, işletim parametrelerinde belirlenmiştir.

Yapılacaklar:

 1. Devre kesicisini ayırın ve yeniden devreye girmemesi için emniyete alın.
 2. AC kablosunu 50 mm sıyırın.
 3. L1, L2, L3 ve N uçlarının her birini, PE 8 mm uzun olacak şekilde 8 mm kısaltın. Bu şekilde toprak hattının olası bir gerilme halinde vida terminalinden çözülmesi sağlanır.
 4. L1, L2, L3, N ve PE 12 mm uçlarını sıyırın.
 5. L1, L2, L3, N ve toprak hattının ince tellerine bir tel kovanı takın.
 6. AC soketini takın ve iletkeni AC soketine takın (AC soketi kılavuzun bakınız).
 7. Tüm iletkenlerin AC soketine sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
 8. 3188275724
 9. AC soketini, AC bağlantısı burcuna takın. Bu sırada AC soketini, eviricideki AC burcunun kılavuz tırnağı, AC soketinin fiş takımına geçecek şekilde hizalayın.