Tilslutning af omformeren til det offentlige elnet


Fagmand

Forudsætninger:

 • Netudbyderens tilslutningsbetingelser skal overholdes.

 • Netspændingen skal befinde sig i det tilladte område. Omformerens nøjagtige arbejdsområde er fastsat i driftsparametrene.

Fremgangsmåde:

 1. Slå ledningsbeskyttelsesafbryderen fra, og sørg for at sikre den mod genindkobling.
 2. Fjern 50 mm-beklædning på AC-kablet.
 3. Afkort L1, L2, L3 og N med 8 mm hver, så PE er 8 mm længere. Dermed sikres det, at PE ved en eventuel trækbelastning løsner sig sidst fra skrueklemmen.
 4. Afisolér L1, L2, L3, N og PE med 12 mm.
 5. Ved finlitzetråd forsynes L1, L2, L3, N og PE med en endemuffe.
 6. Tilpas AC-stikket, og tilslut lederne til AC-stikket (se vejledning til AC-stikket).
 7. Kontrollér, at alle ledere er fast tilsluttet til AC-stikket.
 8. 3188275724
 9. Stik AC-stikket ind i hunstikket til AC-tilslutningen. Juster AC-stikket således, at styrenæsen på AC-hunstikket på omformeren føres ind i styrerillen på AC-stikkets hunstikindsats.