Vaheldi ühendamine avaliku vooluvõrguga


Spetsialistid

Tingimused:

 • kinni tuleb pidada võrguoperaatori ühendustingimustest.

 • Võrgupinge peab olema lubatud vahemikus. Vaheldi täpne töövahemik on kindlaks määratud tööparameetrites.

Meetod:

 1. lülitage juhtmete kaitselüliti välja ja tõkestage taassisselülitamise võimalus.
 2. Eemaldage vahelduvvoolu kaablilt 50 mm isolatsiooni.
 3. Lühendage L1, L2, L3 ja N-i vastavalt 8 mm, nii et PE on 8 mm pikem. Sellega tagatakse, et mis tahes tõmbekoormuse PE vabaneb viimasena kruviklambrist.
 4. Eemaldage L1, L2, L3, N-i ja PE 12 mm isolatsioon.
 5. Peenkiu korral varustage L1, L2, L3, N ja PE sooneotsa hülsiga.
 6. Konfektsioneerige vahelduvvoolu pistik ja ühendage juhe vahelduvvoolu pistikuga (vt vahelduvvoolu pistiku juhendit).
 7. Veenduge, et kõik juhtmed on kindlalt ühendatud vahelduvvoolu pistikuga.
 8. 3188275724
 9. Pistke vahelduvvoolu pistik vahelduvvoolu ühenduse pistikupessa. Seejuures paigutage vahelduvvoolu pistik nii, et vahelduvvoolu pistiku juhtnaga sisestatakse vaheldil vahelduvvoolu pistiku pistikupesa juhtsoonde.